Skip to Main Content

Counter

Dobowe odświeżanie danych w systemie SEDN zostało zakończone dnia 31 stycznia 2022 roku.

Items

W aplikacji prezentowane są statystyki systemu SEDN oraz modułów ewaluacyjnych systemu POLon

Więcej statystyk i raportów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego dostępne jest na platformie analitycznej RAD-on

Agregacja tygodniowa

Wykresy tygodniowe


Na wykresach poniżej prezentowana jest liczba operacji dokonywanych przez użytkowników oraz liczba rekordów znajdujących się w systemie SEDN i poszczególnych modułach sytemu POLon. Dane prezentowane są w agregacji tygodniowej i odnoszą się do stanu technicznego bazy w kolejnych tygodniach.
Szczegółowa metodologia wyliczania wskaźników znajduje się w zakładce metodologia.

tygodniowe

Liczba dodanych publikacji
w systemie PBN

Liczba edytowanych publikacji
w systemie PBN

Liczba autorów z ORCID
 

Liczba instytucji zintegrowanych w sposób
maszynowy z PBN

Liczba podmiotów ewaluowanych w SEDN
 

Liczba osób ewaluowanych w SEDN
 

Liczba wpisów z kwotami przychodów
z komercjalizacji

Liczba wpisów z kwotami przychodów z usług
badawczych świadczonych na zlecenie

Liczba osiągnięć artystycznych
 

Liczba projektów badawczych
 

Liczba praw ochronnych
 

Liczba publikacji
 

Liczba opisów wpływu
 

Agregacja dzienna

Wykresy dzienne


Na wykresach poniżej prezentowana jest liczba operacji dokonywanych przez użytkowników oraz liczba rekordów znajdujących się w systemie SEDN i poszczególnych modułach sytemu POLon. Dane prezentowane są w agregacji dziennej i odnoszą się do stanu technicznego bazy w kolejnych dniach.
Szczegółowa metodologia wyliczania wskaźników znajduje się w zakładce metodologia.

dzienne

Liczba dodanych publikacji
w systemie PBN

Liczba podmiotów ewaluowanych w SEDN
 

Liczba osiągnięć artystycznych
 

Liczba edytowanych publikacji
w systemie PBN

Liczba osób ewaluowanych w SEDN
 

Liczba projektów badawczych
 

Liczba autorów z ORCID
 

Liczba wpisów z kwotami przychodów
z komercjalizacji

Liczba praw ochronnych
 

Liczba instytucji zintegrowanych w sposób
maszynowy z PBN

Liczba wpisów z kwotami przychodów z usług
badawczych świadczonych na zlecenie

Liczba publikacji
 

Liczba opisów wpływu
 

Agregacja tygodniowa


W poniżej tabeli prezentowana jest liczba operacji dokonywanych przez użytkowników oraz liczba rekordów znajdujących się w systemie SEDN i poszczególnych modułach sytemu POLon. Dane prezentowane są w agregacji tygodniowej i odnoszą się do stanu technicznego bazy w kolejnych tygodniach.
Szczegółowa metodologia wyliczania wskaźników znajduje się w zakładce metodologia.

Metryki ogólne tygodniowe

Agregacja dzienna


W poniżej tabeli prezentowana jest liczba operacji dokonywanych przez użytkowników oraz liczba rekordów znajdujących się w systemie SEDN i poszczególnych modułach sytemu POLon. Dane prezentowane są w agregacji dziennej i odnoszą się do stanu technicznego bazy w kolejnych dniach.
Szczegółowa metodologia wyliczania wskaźników znajduje się w zakładce metodologia.

Metryki ogólne dzienne

Agregacja tygodniowa


W poniższej tabeli prezentowana jest liczba operacji dokonywanych przez użytkowników oraz liczba rekordów znajdujących się w systemie SEDN i poszczególnych modułach sytemu POLon w podziale na instytucje. Dane prezentowane są w agregacji tygodniowej i odnoszą się do stanu technicznego bazy w kolejnych tygodniach.
Szczegółowa metodologia wyliczania wskaźników znajduje się w zakładce metodologia.

Metryki w podziale na instytucje tygodniowe

Agregacja dzienna


W poniższej tabeli prezentowana jest liczba operacji dokonywanych przez użytkowników oraz liczba rekordów znajdujących się w systemie SEDN i poszczególnych modułach sytemu POLon w podziale na instytucje. Dane prezentowane są w agregacji dziennej i odnoszą się do stanu technicznego bazy w kolejnych dniach.
Szczegółowa metodologia wyliczania wskaźników znajduje się w zakładce metodologia.

Metryki w podziale na instytucje

Metodologia statystyki ogółem


Przedstawione dane prezentowane są w agregacji tygodniowej oraz w ujęciu dziennym. Wybór agregacji danych dokonywany jest poprzez zakładki Agregacja dzienna lub Agregacja tygodniowa

Metodologia statystyki instytucja


Przedstawione dane prezentowane są w agregacji tygodniowej oraz w ujęciu dziennym. Wybór agregacji danych dokonywany jest poprzez zakładki Agregacja dzienna lub Agregacja tygodniowa

Stopka logo